برای دریافت کاپوتاژ باید مدارک مورد نیاز خودرو که شامل اصل برگ سبز و اصل کارت ملی مالک است را بهمراه داشته باشید. ضمناً در صورتیکه مالکیت خودرو در برگ سبز به نام خود شخص نباشد، ارائه وکالتنامه (که در آن خروج از مرزهای کشور قید شده باشد) از صاحب سند الزامیست.

  • اصل برگ سبز
  • اصل کارت ملی
  • اصل وکالتنامه (درصورتی که خودرو در برگ سبز به نام خود شخص نباشد)
  • اصل گواهینامه رانندگی ایرانی
  • اصل یا کپی پاسپورت
  • عکس ۴×۳ یک عدد بدون عینک و با پس‌زمینه سفید (حجاب کامل برای بانوان)
  • تحویل پلاک ترانزیت های قدیمی (با حروفهایA,B,D,E) به این کانون و دریافت پلاک ترانزیت طرح جدید

کاپوتاژ سواری و شرایط آن

«کاپوتاژ سواری» یا همان «برگ خروج موقت» عبارت از اعتبار یکساله ای است که برای خودروهای سواری شخصی از سوی گمرک صادر می‌شود. با این برگ کاپوتاژ سواری یا همان برگ خروج موقت، شما اجازه خروج به مدت یکسال به کشورهای همسایه را با خودروی شخصی دارید. ما میتوانیم کاپتاژ سواری شما را در اسرع وقت انجام دهیم و پس از آن با مراجعه به دفتر کانون جهانگردی تبریز که آدرس دفتر، در سایت ما موجود می‌باشد، همچنین گواهینامه رانندگی بین المللی و پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت بین المللی را از این نمایندگی دریافت نمایید.

شرایط کاپوتاژ سواری

تمامی خودروهای سواری، باری، اتوبوس، وانت و موتورسیکلیت که عمر آنها کمتر از سی سال می‌باشد میتوانند کاپوتاژ و یا همان برگ خروج موقت دریافت کنند. برای دریافت کاپوتاژ باید مدارک مورد نیاز خودرو (شامل اصل برگ سبز و اصل کارت ملی مالک) بهمراه داشته باشید. ضمنا وسایل نقلیه ای که از تاریخ تولید آن بیش از سی سال گذشته باشد، باید نامه ای از دبیرخانه صیانت از خودروهای تاریخی دریافت کنند تا نسبت به دریافت کاپوتاژ وسیله نقلیه مورد نظر اقدام نمایند.

تعرفه-های-صدرو-گواهینامه-بین-المللی1