برچسب رهگیری (استعلام اصالت اسناد ترانزیت)

قابل توجه رانندگانی که قصد سفر با خودرو شخصی به خارج از کشور رادارند:

سند جایگزین به جای برچسب IR:

برچسب رهگیری(TRACKING TAG) به منظور به روز رسانی فرایند رهگیری و کنترل اسناد ترانزیت بین المللی، توسط کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ارائه گردیده و به عنوان سند جایگزین با برچسب‌های IR در اختیار متقاضیان اسناد ترانزیت قرار میگیرد .

برچسب رهگیری دارای شماره سریال بوده و به همراه دفترچه مالکیت صادر میگردد

مبنای رهگیری و کنترل برچسب رهگیری، ثبت شماره‌ گذرنامه در فرایند صدور ترانزیت میباشد.

این برچسب در قسمت شیشه جلو خودرو سمت شاگرد از داخل چسبانده میشود.