• اصل یا تصویر گذرنامه معتبر
  • اصل یا تصویر دفترچه مالکیت صادره از کانون

تعرفه های بیمه سواری و تریلر (شخص ثالث) کشور ترکیه

  • یکماهه ………………. جهت استعلام تماس بگیرید.
  • سه ماهه ……………. جهت استعلام تماس بگیرید.
  • شش ماهه …………. جهت استعلام تماس بگیرید.
  • یکساله ………………. جهت استعلام تماس بگیرید.
بیمه ترکیه