خدمات کارتهای اشتراک امداد خودرو کانون جهانگردی و اتومبیلرانی بصورت کشوری (سراسر ایران) بوده و شامل ۴ کارت برنزی ، نقره ای ، طلایی و الماس می باشد و با خرید کارتهای ذیل از مزایا و خدمات امداد خودرو کانون جهانگردی در سراسر کشور بهرمند شوید .

کارت عضویت برنزی

کارت اشتراک امدادی برنزی
کارت اشتراک امدادی برنزی1

کارت عضویت نقره ای

کارت اشتراک امدادی نقره ای
کارت اشتراک امدادی نقره ای1

کارت عضویت طلایی

کارت اشتراک امدادی طلایی
کارت اشتراک امدادی طلایی1

کارت عضویت الماس

کارت اشتراک امدادی الماس
کارت اشتراک امدادی الماس1