• اصل یا تصویر گذرنامه معتبر
  • اصل یا تصویر دفترچه مالکیت صادره از کانون

تعرفه های بیمه سواری و تریلر (شخص ثالث) کشور ارمنستان

  • ۱۰ روزه………………. جهت استعلام تماس بگیرید.
  • ۲۰ روزه ……………. جهت استعلام تماس بگیرید.
صدور بیمه ارمنستان