• اصل یا تصویر گذرنامه معتبر
  • اصل یا تصویر دفترچه مالکیت صادره از کانون

تعرفه های بیمه سواری و تریلر (شخص ثالث) کشور گرجستان

  • ۱۴ روزه………………. جهت استعلام تماس بگیرید.
  • ۲۸ روزه ……………. جهت استعلام تماس بگیرید.
صدور بیمه گرجستان