مدارک برای صدور گواهینامه بین‌المللی:

  • اصل گواهینامه رانندگی ایرانی
  • اصل یا کپی پاسپورت
  • عکس ۴×۳ یک عدد بدون عینک و با پس‌زمینه سفید (حجاب کامل برای بانوان)

متقاضیان که قصد سفر به کشور آذربایجان و نخجوان را دارند، حتما به اطلاعیه ذیل توجه فرمایند.

مدارک برای صدور گواهینامه بین‌المللی2

مدارک برای صدور گواهینامه بین‌المللی:

  • اصل گواهینامه رانندگی ایرانی
  • اصل یا کپی پاسپورت
  • عکس ۴×۳ یک عدد بدون عینک و با پس‌زمینه سفید (حجاب کامل برای بانوان)
مدارک برای صدور گواهینامه بین‌المللی2
قابل-توجه-مسافران-کشور-آذربایجان-و-نخجوان

قابل توجه مسافران کشور آذربایجان و نخجوان

اطلاعیه:
متقاضیانی که قصد سفر به کشور آذربایجان و نخجوان را دارند باید گواهینامه کنوانسیون ۱۹۶۸ را دریافت کنند. لذا مسافران مقصد آذربایجان و نخجوان، هنگام درخواست گواهینامه بین المللی به این کانون اطلاع دهند.

متقاضیان که قصد سفر به کشور آذربایجان و نخجوان را دارند، حتما به اطلاعیه ذیل توجه فرمایند.

قابل توجه مسافران کشور آذربایجان و نخجوان

قابل توجه مسافران کشور آذربایجان و نخجوان

اطلاعیه:
متقاضیانی که قصد سفر به کشور آذربایجان و نخجوان را دارند باید گواهینامه کنوانسیون ۱۹۶۸ را دریافت کنند. لذا مسافران مقصد آذربایجان و نخجوان، هنگام درخواست گواهینامه بین المللی به این کانون اطلاع دهند.